Klippan Award internationellt arkitekturpris Den nya arkitekturpriset vill främja det arkitektoniska arbetet i en tidlös och bestående stil, som uppförts i Lewerentz anda men som inte behöver vara stenarbeten. Ett pris som vill sätta fokus på den arkitektoniska kvalitén och det enastående med ett objekt istället för arkitektens namn. Objekten ska vara skapta 2000 eller senare. En internationell jury där bland andra den svenske arkitekten Johan Celsing ingår har valt ut 15 finalister av 60 föreslagna byggnadsverk runt om i världen till en slutbedömning i oktober månad. Klippan Award finansieras av Hispalyt - en sammanslutning av 250 tak- och taktegeltillverkare i Spanien.
Klippan Award internationellt arkitekturpris
José Ignacio Linazasoro är en välkänd spansk arkitekt och professor vid arkitekthögskolan i Madrid. Hans arbeten har fått mycket uppmärksamhet både inom och utanför Spanien. Linazasoro har inspirerats så mycket av Lewerentz att han tagit initiativ till att instifta detta nya internationella arkitekturpris. Linazasoro har också valt att uppkalla priset efter den ort där det främsta exemplet på Lewerentz´ verk finns – Klippan.